ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

عزیز-م-

دقت کردید زمانی که -م- مالکیت به انتهای عزیز اضافه می شود چه قدر رابطه عمیق تر می شود؟
پ.ن
به رغم تمامی این شواهد،یک مشت روشنفکر غرب زده همچنان اصرار می ورزند که زبان فرانسوی عاشقانه ترین زبان دنیاست!

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

روش

دیروز مادر یک کارگر ساده را برای تمیز کردن خونه آورده بود.تلویزیون روشن بود و یک روحانی میان سال بحث می کرد مبنی بر این که بعد از انتخابات یک اقلیت مثلا روشنفکری خواستن برای اکثریت تصمیم گیری کنند.کارگر بحث شده یک لحظه دست از کار کشید و با لهجه شیرین آذری گفت:
راست میگه!شما روشنفکرا نباید برای ما تصمیم گیری کنید.ما باید با روش خودمون بزنیم دهن اینها را سرویس کنیم.
و دوباره مشغول کار شد.

I Love You This Much

هنگامی که بحث عشق به میان می آید تفاوتی نیست بین رفتار یک استاد دانشگاه تهران و یک پسر سیزده ساله که از دیوار راست بالا میرود.
پ.ن
این نتیجه علمی ماحصل مکاشفات رفتار شناسی من در باب عاشق شدن یکی از اساتید شهیر دانشگاه بود.