ه‍.ش. ۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

Help Me Please!

دو تا خواهرند هر هفته میان بیمارستان.دیروز یکیشون نیومده.می گم خواهرت نیومده.میگه آره دکتر!امروز مریض بود نتونست بیاد!