۱۳۸۸ مرداد ۳۱, شنبه

ریشه تمام مفاسد

در صحبت تلفنی بین دو نامحرم و گفتن اگر من اونجا بودم چه کار می کردی نهفته است.