۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه

The Most Common Lie Is that Which One Lies to Himself

سرش رو از تو روزنامه میاره بیرون و میگه:
- قسم می خورم یه سری تو ایران هستن که نیم کره راست و چپ مغزشون داره به هم دروغ میگه!
تیتر روزنامه کیهان که تو دستش هست رو می خونم:

"هدفمند کردن یارانه ها بیشتر از همه به نفع اقشار کم در آمد جامعه است."

۱۳۸۹ آذر ۲۰, شنبه

Faire la Queue,S'il Vous Plaît

این اگه صف بهشت هم باشه من یکی حاضر نیستم برم تو صفش!
(وبا دستش پمپ گاز را نشون میده)