۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

طرحي نو درانداز

 جمله مسخره تر، تصنعی تر و حال بهم زن تر از این جمله که درمواقع پیچاندن به کار می رود نشنیدم :
"عزیزم! من لیاقت تو را ندارم"
پ.ن
حالت چهره باید مخلوطی از ناامیدی و شکست فلسفی با چاشنی خود کم بینی باشد تا شدت تاثیرگذاری بر شنونده بیشتر شود.

۱۳۸۹ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

Accent

دیروز یک مریض با تنگی نفس اومده بود درمانگاه. وقتی ازش پرسیدم مشکلش از کی شروع شده گفت:
"تا دو روز پیش خوب بودم تا اینکه تصمیم گرفتم پشت بوم خونه رو
قیرقونی کنم.از همون جا شروع شد"
پ.ن
- مریض مورد نظر به جای" ق" از" ک" استفاده می کرد و تاکید ویژه ای بر استفاده چندین باره از این اصطلاح داشت.

- کشف کردم در بعضی از گویش های جنوبی-به خصوص بندرعباس و بوشهر-به جای "ق"از "ک"استفاده می کنند.