۱۳۸۹ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

Horse Betting

- زندگی یه قماره! تا حالا تو مسابقه اسب سواری شرط بستی؟ می بینی اسبه سرحاله، رو فرمه ،هیچی کم نداره، همه می گن بهترینه اما آخرش اول نمی شه پولت دود می شه میره تو هوا. برای منم همین بود. مادیان بود. یه عیب نمی تونستی روش بذاری. چموش! خوشگل! همه می گفتن از خدا چی می خوای؟ اما من باختم. زندگیمو، احساسم را باختم. پنج سال پیش طلاق گرفتیم.
(در شهر کتاب نیاوران پای درددل مردی حدودا چهل ساله نشستم)

۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

Sure People Are Stupid

(بلند بلند برای معشوقش می خواند)
دست منو بگیر
حس منو بفهم
آشنایی با تو کار خدا بود
(ندایی از آسمان می آید:حماقت خودت را لطفا پای من ننویس)