۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

Help Me Please

دو تا خواهرند هر هفته میان بیمارستان.دیروز یکیشون نیومده.می گم خواهرت نیومده. میگه آره دکتر! امروز مریض بود نتونست بیاد.