۱۳۹۶ فروردین ۷, دوشنبه

Love-At-First-Sight Syndrome

از يه جايي به بعد هر كي مياد تو زندگيت سبك سنگينش مي كني. ديگه حاضر نيستي اون مصيبتهايي كه به خاطر اولين عشقت كشيدي براي بقيه هم تحمل كني. سعي مي كني تظاهر كني كه داري عاقلانه رفتار مي كني، واسه همين بقيه اسمشو مي ذارن عاقل شدن ولي من اسمشو مي ذارم معامله كردن.
( و اسپرسويي كه نيم ساعت پيش سفارش داده رو با بي ميلي نگاه مي كنه)

هیچ نظری موجود نیست: